Sprogkurser giver kulturforståelse

13 august 2015 Anna Madsen

Tager du et sprogkursus i et fremmed land møder du også en fremmed kultur. Du oplever anderledes skikke, anderledes mad og en anderledes måde at omgåes hinanden på. Sprogkurser giver en god ballast både for dine sprogkundskaber, men også for din forståelse af andre kulturer og andre måder at leve på.

Flere Nyheder