Et af emner var stressforebyggelse

Der var nogle forskellige emner vi skulle snakke om i dag. Et var konflikthåndtering, et andet var stressforebyggelse. Et helt tredje var kommunikation. Det var nogle virkelig spændende emner og der var mange input fra alle, som var med til mødet. Vi skal have et møde igen i morgen. 

Published by