Lad din boligadvokat om udfærdigelse af nyt skøde

Lad din boligadvokat om udfærdigelse af nyt skøde

Skødet er et af de mest centrale dokumenter, når det handler om boligkøb. Læs mere om, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på opdatering af skødet.

Er skøde og købsaftale det samme?

Et skøde og en købsaftale har flere ting til fælles – blandt andet en delmængde af de data, som forefindes i begge dokumenter. Men hvor købsaftalen er en kontrakt mellem dig som køber og forrige ejer som sælger, er skødet et offentligt dokument, som stadfæster det retmæssige ejerskab over lejligheden.

Derfor er der kun en begrænset mængde information til stede i et skøde – og slet ikke så mange oplysninger som i en købsaftale. I et skøde figurerer således kun stamdata på køber og sælger – navn, adresse, eventuelt telefonnummer – samt dato for overdragelse af boligen, boligens salgspris og eventuel finansierings metode.

Skødet – din dokumentation på ejerforholdet

Et skøde vil altid ligge tilgængeligt for offentligheden i et register, som kaldes Tingboge. I gamle dage var Tingbogen en fysisk bog, som lå på et offentligt kontor, og indeholdt skøder for ejendomme i amtet eller kommunen. I dag er Tingbogen blevet digitaliseret, og foreligger således i elektronisk form på internettet.

Alle med NemID har adgang til Tingbogen, og kan således slå en bolig op for at finde ud af hvem der ejer den. Hvis du ikke sørger for, at skødet er opdateret, vil det altså være forrige ejer som står som ejer af boligen. Og dette kan give problemer – forrige ejer kan optage lån i boligen, eller måske videresælge den og score fortjenesten.

Få hjælp til skødeskrivning – kontakt en boligadvokat

Hvis du vil være helt sikker på, at dit skøde er 100% i orden og tinglyst efter reglerne, kan du få din boligadvokat til at hjælpe dig med at udfærdige skødet og forestå selve tinglysningen. Det behøver ikke at være særligt dyrt at overlade opgaven med tinglysning af skøde til en boligadvokat – læs mere på eboligadvokat.dk

Skøde ved ejendomshandel – kontakt en boligadvokat

Skøde ved ejendomshandel – kontakt en boligadvokat

Skødet er en central del af en bolighandel eller overdragelse. Uanset om du står for at skulle købe din drømmebolig, overdrage en bolig til familien, eller skal ud af en fælles ejendom i forbindelse med en skilsmisse, en separation eller ophør af et samliv, skal du være opmærksom på, at der enten skal oprettes et nyt skøde, eller rettes i det eksisterende, således at det passer til de nye forhold.

Derfor er det en rigtig god idé at alliere sig med en dygtig og erfaren boligadvokat, som kan hjælpe med at rede de juridiske tråde ud. Det juridiske morads, som omgiver en bolighandel, kan godt være lidt af en jungle for uerfarne sjæle, men med en boligadvokat som guide kan du undgå de mest almindelige faldgruber. Boligadvokaten har handel med ejendom som sit speciale og er ekspert i at rådgive og vejlede i forbindelse med såvel køb af ejendom som udfærdigelse og ændring af skøde.

Boligadvokaten hjælper dig med skøde ved køb af fast ejendom

Når du skal købe hus eller lejlighed, skal der udfærdiges et skøde. Skødet er, groft sagt, en kort version af købsaftalen. Et skøde indeholder information så som oplysninger på parterne og ejendommen, samt dato for overtagelse, købesummen og beskrivelse af købesummens finansiering. Skødet skal tinglyses i forbindelse med handel. Alle disse ting klarer din boligadvokat – det er blot et spørgsmål om at få sat en aftale i stand med den rette.

Hos eBoligadvokaten.dk kan du få udfærdiget et skøde i forbindelse med handel med ejendom formedelst 2.500,- kr. Denne pris inkluderer ikke tinglysningsafgiften til staten, eller de 0,6 % af enten købesummen eller ejendomsvurderingen. Ved tinglysning af skødet betales 1.660,- kr. oven i prisen for udarbejdelse af skødet. Der ud over kan eBoligadvokat.dk hjælpe dig med ændring af et allerede eksisterende skøde, for eksempel i forbindelse med skilsmisse. Læs mere på https://eboligadvokat.dk/skoede/